متن آزاد

به آگاهی کلیه اعضا انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار می‌رساند
 
بنا به گزارش رسمی هیات رییسه مجمع عمومی انتخابات 
انتخابات "هیات مدیره و بازرس" انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۹ با حضور ۲۸ نفر از اعضای پیوسته و وابسته انجمن در سالن معاونت امور جوانان(خانه جوان) برگزار گردید
 
پس از پایان انتخابات و جمع بندی نهایی آرا از میان ۲۸ برگه رای ماخوذه تعدا ۲۸ برگه صحیح و صفر برگه باطله شمارش گردید که به تایید اعضای هیات رییسه و نظارت رسیده است
 
جناب آقای فرجی /نماینده دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین و وزارت کشور
سرکار خانم عطیه_درویشوند/عضو انجمن
سرکار خانم زهرا_افشار /عضو انجمن
سرکار خانم حدیقه_همایونی افشار/عضو انجمن 
سرکار خانم معصومه_طهان/عضو انجمن 
 
از میان ۱۰ کاندید انتخابات هیات_مدیره افراد زیر به ترتیب آراء به عنوان اعضای هیات مدیره منتخب شدند
الهام_حاجی‌ملکی با احتساب ۲۶ رای /کارشناس ارشد مرمت
سمیه_مراقی با احتساب ۲۵ رای/کارشناس ارشد مرمت
فرخ_کاظمی با احتساب ۲۰ رای /کارشناس ارشد باستان شناسی
حنانه_تاج‌احمدی با احتساب ۱۴ رای/کارشناس ارشد مرمت
محسن_حنیفی با احتساب ۱۳  رای/کارشناس معماری
 
و همچنین 
نسیبه_هاشمی با احتساب ۱۳ رای/کارشناس ارشد گردشگری 
فتانه_چگینی با احتساب ۱۳ رای/کارشناس ارشد مرمت
به عنوان اعضای_علی_البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند
 
طبق آرا شمارش شده بازرس_اصلی منتخب انجمن
زینب_شکوهی با  احتساب ۱۳ رای/کارشناس ارشد ایران‌شناسی
 
و همچنین 
الهام_کشاورز با احتساب ۱۱ رای / کارشناس معماری 
به عنوان عضو علی‌البدل_بازرسی انتخاب گردیدند
 
همچنین جا دارد از همراهی ها و تلاش های اعضا ارجمند هیات مدیره سابق خانم‌ها به ویژه بتول_صحراکاران، حدیقه_همایونی_افشار متین_قاضی و آقایان بهتاش_آزادروش، محمدرضا_جعفری_میزوجی قدردانی و سپاسگزاری گردد، بی گمان بخش مهمی از موفقیت‌ها و نتایج بدست آمده انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار از آغاز تا کنون مرهون تلاش های این بزرگواران بوده است
 
 
با سپاس 
 
روابط_عمومی
انجمن_دوستداران_یادمان‌های_ماندگار
 
 

آمار امروز: 47آمار کل: 172605

عضویت در خبرنامه