اخبار

مجموعه تاریخی سعدالسلطنه از آرمان‌ها تا اضمحلال آن
باغستان سنتی قزوین
نامه‌ی سرگشاده‌ی 18 انجمنِ فعال حوزه‌ی میراث فرهنگی به ریاست محترم جمهور
متن بیانیه گردهمایی میراث فرهنگی و طبیعی
باغستان سنتی، وجه تمایز شهر تاریخی قزوین در حال ناپدید شدن در آینده‌ای نه چندان دور
توقف تخریب بافت تاریخی قزوین در محدوده طرح خیابان انصاری شرقی توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ایران،رای کارشناسان و مسئولین عالی رتبه کشوری بوده است.
سلسله نشست‌های تخصصی طراحی در بافت قدیم