جزئیات خبر

پروژه‌ی تسهیل‌گری ساماندهی محور خیابان سپه قزوین و بازارچه‌ی آن

پروژه تسهیل‌گری ساماندهی محور خیابان سپه قزوین و بازارچه‌ی آن که توسط انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار و سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین آغاز شده است، با هدف جلب مشارکت مردم در حال انجام است. خیابان سپه به‌عنوان نخستین خیابان طراحی شده‌ی ایران معرفی و شناخته می‌شود که در حال حاضر با توجه به اقدامات متعدد ساماندهی و مرمت، چنان‌که شایسته است به هویت اصلی خود دست نیافته است. به‌نظر می‌رسد حلقه‌ی مفقوده‌ی این جریان، عدم حضور و مشارکت مردم به‌عنوان مهم‌ترین عنصر هویت‌بخشی خیابان بوده است؛ بنابراین مناسب‌ترین روش جهت بازیابی هویت خیابان همراهی و همکاری مردمی است که سهم اصلی را در ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی خیابان به عهده دارند. دست‌یابی به این هدف، نیازمند اعتمادسازی، آگاه‌سازی و ظرفیت‌سازی در بین ساکنین و کسبه‌ی خیابان و بازارچه‌ی سپه است که طی برنامه‌ها و اقدامات متعدد در سطوح گوناگون، به‌دست خواهد آمد.

این پروژه در چند مرحله انجام می‌گیرد:

1.      بررسی‌های مقدماتی

2.      آگاهی‌رسانی و اعتمادسازی

3.      ظرفیت‌سنجی و ظرفیت‌سازی

4.      بسترسازی و آماده‌سازی جهت مشارکت

 

گزارش اقدامات انجام شده در پروژه سپه

1-راه اندازی دفتر مشارکت‌های اجتماعی سپه

این دفتر از ابتدای تیرماه سال جاری به منظور انجام مطالعات و حضور مستقیم در محدوده و مواجهه‌ با گروه‌های هدف در گرمابه سپه شروع به فعالیت نموده است.

2-مراحل انجام کار:

2-1-بررسی‌های مقدماتی

این مرحله شامل بررسی‌های مقدماتی است که با هدف آشنایی و شناسایی مشکلات و موانع محدوده مورد مطالعه، بررسی خواسته‌ها و نیازها و پیشنهادات گروه‌های هدف در قالب برداشت میدانی انجام گردیده است و نتایج آن به شکل گزارش مکتوب به سازمان مربوطه ارائه شده است.

2-2-آگاهی‌رسانی و اعتمادسازی

این مرحله شامل بخش آگاهی‌رسانی به گروه‌های مختلف مورد مطالعه و جلب اعتماد آن‌ها به ‌جهت فعالیت‌های مشارکتی می‌باشد که در قالب بروشور و جلسات گفتگو و هم‌اندیشی پیرامون موضوع مشارکت گروه‌های هدف در رابطه با ساماندهی خیابان سپه در حال پیگیری و انجام است.

enlightenedبرگزاری اولین جلسه هم اندیشی پیرامون موضوع در هفته جاری خواهد بود.