جزئیات خبر

پاسداشت میراث ورزش

بزرگداشت میراث ورزش، پاسداشت میراث پهلوانی و آیین ورزش زورخانه

18 آوریل مصادف با 29 فروردین روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی است. شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریحی که مخفف نام آن به لاتین ایکوموس است این روز را تعین و هرسال بر موضوعی خاص تمرکز مینماید. عنوان امسال این شورای بین المملی «میراث ورزش»  هست.

این روز خاص فرصتی را فراهم می‌آورد که آگاهی‌های عمومی در زمینه بناهای تاریخی، تلاش های لازم برای حفاظت از آن و همچنین توجه به آسیب‌پذیری آنها افزایش یابد.

موضوع میراث ورزش قصد دارد توجه ها را به سمت حفاظت از بناها و مکانهای تاریخی مرتبط با ورزش، در کنار توجه به انواع ورزش‌های تاریخی و آیین ها و ارزش های ناملموس مرتبط به ورزش جلب نماید.

نمونه بارز این امر که باعث گردید موضوع بزرگداشت روز جهانی بناهای تاریخی در انجمن دوستداران یادمان‌ها مورد توجه قرار گیرد، پاسداشت آیین پهلوانی بود که در ورزش باستانی زورخانه ایست و وجود و حیات این زورخانه ها در قزوین و در قلب شهر یعنی بازار سنتی است و تلاش ما برگزاری این برنامه در یک فضای اصیل و واقعی بود. بر همین اساس مراسمی در یکی از زورخانه های شهر تاریخی قزوین در تاریخ 1395/01/31 برگزار گردید.

این نکته قابل توجهی است که در بازارها فضاهای ورزشی وجود داشته است و ما در قزوین نمونه ای را داریم که هنوز پابرجاست و از رونق نسبی برخورداراست و ضروری است که مورد توجه و حفاظت قرارگیرد.

باید به این نکته هم توجه کنیم که ورزش زورخونه ای صرفا ورزش بدنی نیست. صرفا پرورش اندام نیست. بلکه با آیین پهلوانی و فتوت همراه است و یک فرهنگ اجتماعی را با خود همراه دارد.

در این هفته در سایر کشورها به مناسبت این روز برنامه های ویژه ای پیرامون شناسایی و معرفی میراث ورزش انجام میشود. با این نگاه جهانی که در این روز بناهای تاریخی می‌باشد، هدف ما کشف و دریافت ارزش های نهفته در شهر است و حفاظت از این فضاها که نشان دهنده پیشینه و جایگاه ورزش در معماری و فرهنگ ماست و اینکه همه مردم شهر در گام اول پی به ارزش‌های شهرشان ببرند و از مسئولین بخواهیم که نگاه ویژه ای در راستای حفاظت و حمایت از این فضاها داشته باشند.

ناگفته نماند که نگاه حفاظتی به این مکان‌ها نباید به شکل موزه ای باشد. بلکه حفظ و تقویت فرهنگ اجتماعی جاری دراین فضاها باید به عنوان یک اصل واقع شود. پیشکسوتان و بزرگان خودشان بخشی از میراث ورزش هستند و این مکان اعتبار و موجودیتش را از این بزرگان میگیرد و این مکان نمود کالبدی و ملموس این میراث است که باید مورد حفاظت و نگهداری قرارگیرد.

ازطرفی دیگر ترغیب و گرایش نسل جوان به این ورزش هم بخشی از فرایند حفاظت از این میراث است. انتقال مفاهیم، ارزش ها و آیین ها توسط این پیشکسوتان به نسل جدید امر مهمی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

انجمن دوستداران یادمان‌ها این امر را از مسئولین مربوطه مطالبه خواهد کرد و امیدواریم در این سال نگاه ویژه‌ای به موضوع میراث ورزش را شاهد باشیم و انجمن دراین زمینه کارگروهی را شکل داده است و از همه علاقه مندان دعوت می‌شود که به این کارگروه بپیوندند تا در گام اول مستندسازی دانش شفاهی این ورزش صورت گیرد.

در انتهای مراسم از برخی پیشکسوتان ورزش زورخانه شهر قزوین تجلیل گردید.

پهلوان حاج حسین رزاق زاده-پهلوان حاج محمود فرهنگ دوست-پهلوان حاج جعفر زاجکانی-پهلوان حاج حسین صفات-پهلوان علی ثقفی-پهلوان هادی مظلومی