همایش میراث کشاورزی

همایش میراث کشاورزی

  همکاری انجمن در برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌ها با موضوع میراث کشاورزی در آمفی‌تئاتر سازمان جهاد کشاورزی-1389