همایش میراث ورزش

همایش میراث ورزش

برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌ها با موضوع  میراث ورزش در زورخانه تاریخی پهلوان شاهوردی -1395