نشست تخصصی شیوه‌های استحصال آب و بناهای آبی شهر قزوین

نشست تخصصی شیوه‌های استحصال آب و بناهای آبی شهر قزوین

نشست تخصصی «شیوه‌های استحصال آب و بناهای آبی شهر قزوین» در دانشگاه آزاد قزوین-1390