نشست "پاسارگاد در مسیر توسعه‌ی پایدار"

نشست "پاسارگاد در مسیر توسعه‌ی پایدار"

برگزاری نشست انجمن‌های میراث فرهنگی و گردشگری با رویکرد مشارکت جوامع محلی با موضوع پاسارگاد در مسیر توسعه‌ی پایدار-1394

اولین نشست ملی پاسارگاد در مسیر توسعه‌ی پایدار با شعار «مشارکت جوامع محلی» در روز دوازدهم و سیزدهم اسفندماه در مجموعه‌ی جهانی پاسارگاد

نشست دو روزه‌ی پاسارگاد در مسیر توسعه‌ی پایدار با شعار «مشارکت جوامع محلی» در روز دوازدهم و سیزدهم اسفندماه در مجموعه‌ی جهانی پاسارگاد برگزار شد. این نشست که به همت انجمن جوانان سپید پارس، انجمن دوستداران یادمان‌ها و خانه فرهنگ جاودان با همکاری پایگاه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید، جمعی از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و جوامع محلی حضور داشتند.

در آغاز نشست آقای صادقی امیری (نماینده‌ی کارگروه پیوند با پایگاه‌های میراث جهانی و دبیر انجمن جوانان سپید پارس) ضمن خوشامدگویی و تقدیر از حمایت انجمن‌های برگزار کننده و پایگاه میراث جهانی پاسارگاد توضیحاتی پیرامون ساختار و کارکردهای «شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» و «کارگروه پیوند با پایگاه‌های میراث جهانی» که زیرمجموعه‌ی این شورا فعالیت می‌کند، عنوان نمودند.

مهندس علیرضا امیری صادقی نماینده کارگروه پیوند با پایگاه‌های میراث جهانی و دبیر انجمن جوانان سپید پارس

در ادمه دکتر فدایی سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، مشارکت را رکن اصلی پایداری محوطه‌های میراث جهانی دانسته و عنوان کردند که؛ حفاظت در طول قرن‌ها به‌جز با مشارکت مردم میسر نبوده و حضور جوامع بومی همیشه یک رکن اصلی در پایداری امر حفاظت بوده است و در دوران کنونی تداوم امر حفاظت و توسعه‌ی پایدار به بهره‌مندی و انتفاع جوامع محلی از ظرفیت‌های مادی مورد حفاظت منتهی می‌شود.

دکتر فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

نشست روز نخست با عنوان:روش‌های همکاری سازمان‌های غیردولتی و نخبگان محلی در افزایش مشارکت جوامع محلی همجوار با آثار جهانی با حضور مهندس ناصر مشهدی‌زاده که در سالن اجتماعات مجموعه‌ی جهانی پاسارگاد برگزار گردید.
در این برنامه مهندس مشهدی‌زاده به تفصیل ویژگی‌های برنامه‌ریزی پیرامون مشارکت جوامع محلی، میراث جهانی و گردشگری را بیان کردند و در ادامه بازیگران عرصه‌ی مشارکت و نحوه‌ی تعامل با هریک از این بازیگران را بیان کردند. در انتها تجربۀبرنامه‌ریزی‌هاواقدامات اجرایی نیاسر ارائه گردید.

مهندس ناصر مشهدی زاده و کارگاه روز نخست    

کارگاه‌های روز دوم با عنوان:نقش جوامع محلی و انجمن‌های غیردولتی در توسعه‌ی گردشگری پایدار در منطقه و ظرفیت‌سازی و افزایش نقش مشارکتی جوامع بومی در توسعه‌ی گردشگری منطقه پاسارگاد با تسهیل‌گری مهندس نیما آذری برگزار شد.

مهندس نیما آذری و کارگاه روز دوم

بخش برنامه‌ی پایانی نشست شامل بازدید از آثار تاریخی و طبیعی منطقه‌ی پاسارگاد بود.