اماکن تاریخی قابل بازدید شهر قزوین

اماکن تاریخی قابل بازدید شهر قزوین

اماکن تاریخی قابل بازدید شهر قزوین:

ساعت بازدید: 18:00– 9:30

قابل بازدید در تمام طول سال:

 

کاخ موزه چهلستون(موزه خوشنویسی)

 

موزه شهر

 

سردر عالی قاپو

 

کلیسا کانتور

 

آب انبار حاج کاظم(کارگاه همجوشی شیشه)

 

مدرسه دیانت(موزه فرهنگ و آموزش)

 

حسینیه امینی ها

 

هتل بهروزی

قابل بازدید در روزهای پنج شنبه و جمعه:

 

آب انبار سردار(راه ری)

 

آب انبار مسجد جامع(بازارچه صنایع دستی)

 

آرامگاه حمدالله مستوفی

 

حمام قجر(موزه مردم شناسی)