پنجمبن نشست ملی انجمن‌های حوزه میراث فرهنگی کشور

پنجمبن نشست ملی انجمن‌های حوزه میراث فرهنگی کشور

پنجمبن نشست ملی انجمن‌های حوزه میراث فرهنگی کشور در تاریخ 14 و 15 آذرماه 1392 با موضوع نقش سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی در امر حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی به میزبانی انجمن دوستداران یادمانهای ماندگار و همیاری شورای هماهنگی انجمن های میراث فرهنگی کشور برگزار گردید.

برنامه دو روزه نشست شامل دو کارگاه آموزشی با حضور اساتیدی چون: مهندس مهدی مجابی، مهندس محمد مهدی رضاپور و مهندس احسان دیزانی و موضوعات چیستی و مبانی مشارکت، تجارب ایران در مشارکت ، تجربیات قزوین،  سیر تحول قوانین و منشورهای بین المللی در حوزه حفاظت و مرمت با نگاه به بحث مشارکت و تحول جایگاه سیاسی-اداری میراث فرهنگی و نقش آن در جلب مشارکت با اشاره به تجربیات قزوین بود.

همچنین بازدید از بناهای تاریخی شهر قزوین با محوریت موضوع مشارکت از :راسته وزیر، خیابان سپه و مسجد جامع، گرمابه صفا و خانه حسینیه امینی ها از دیگر برنامه‌های این نشست بود.

در اختتامیه  مقدمه سند چشم انداز نقش سازمان های غیردولتی در جلب مشارکت مردمی در حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی توسط نماینده انجمن دوستداران یادمان های ماندگار خانم مهندس فهیمه جعفری قرائت گردید. همچنین در بررسی مباحث روز در خصوص ثبت چوگان توسط جمهوری آذربایجان و تجلیل از  فعالان اهالی شهر قزوین در حوزه مشارکت در مرمت بناهای تاریخی از دیگر برنامه‌های اختتامیه بود.

حامیان این برنامه سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین، سازمان جهاد دانشگاهی قزوین و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین بودند.

 

برگزاری کارگاه در مرکز مهارت آموزی جهاد دانشگاهی

 

بازدید از خانه (حسینیه) امینی

 

   

بازدید از گرمابه صفا (حاج محمد رحیم)

 

اختتامیه نشست پنجم (سالن قائم شهرداری منطقه دو)

 

تجلیل از مشارکت کنندگان بخش خصوصی در امر حفاظت