بانک اعضا

بانک اعضا

                   

       
ردیف نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی میزان تحصیلات
1 ندا احمدی معماری کارشناسی
2 محمد احمدیان هروی مرمت کارشناسی
3 محدثه امان الهی مرمت کارشناسی
4 پریسا باقری پور منفرد مرمت کارشناسی ارشد
5 زیبا بیک‌محمدلو مرمت کارشناسی
6 شیما تقی صباغ ها مرمت کارشناسی
7 فرشید حیدری مرمت کارشناسی ارشد
8 زهره امینی معماری کارشناسی
9 عاطفه رحمانی معماری کارشناسی ارشد
10 سحر رستگار ژاله مرمت کارشناسی ارشد
11 فاطمه شهسواری معماری کارشناسی ارشد
12 آیسان فروغی پور نوید مرمت کارشناسی
13 فریبا محمدی باستان شناسی کارشناسی
14 احسان محمد رسولی مرمت کارشناسی
15 الهه میرشجاعی مرمت کارشناسی
16 الهام میرشجاعی معماری کارشناسی ارشد
17 نفیسه نشاطیان شهرسازی کارشناسی ارشد
18 هژیر ویسه مرمت کارشناسی
19 وحید عباسقلیان مرمت کارشناسی
20 سامان داورپناه مرمت کارشناسی
21 محمدرضا مشاطان مرمت کارشناسی
22 مهدی سمساریانها مرمت کارشناسی
23 علی امیرفخریان مرمت کارشناسی
24 اسماعیل حسام پور مرمت کارشناسی ارشد
25 الناز کریمی معماری کارشناسی
26 وحید علیاری معماری کارشناسی
27 مهناز منتظری معماری کارشناسی
28 پریسا قبادی طراحی شهری کارشناسی ارشد
29 عطیه درویشوند معماری کارشناسی
30 الهام علیپور الکترونیک کارشناسی
31 شبنم بلوچ مرمت کارشناسی ارشد
32 علی باقری ها مرمت کارشناسی
33 حسین راهدار مرمت کارشناسی
34 هادی خدایی مرمت کارشناسی ارشد
35 علی دهی مرمت کارشناسی
36 فاطمه مردعلی مرمت کارشناسی
37 احسان سنگین آبادی مرمت کارشناسی
38 شهرزاد ذبیحی مدیریت جهانگردی کارشناسی
39 محسن مشاطان طراحی صنعتی کارشناسی
40 سعید یوسفی نقشه برداری کارشناسی
41 سرور یزدی گرافیک کارشناسی ارشد
42 مژگان رضایی مرمت کارشناسی
43 نرگس خانلری مرمت کارشناسی ارشد
44 مریم خدابنده مرمت کارشناسی
45 مهدی باقری معماری کارشناسی ارشد
46 راضیه رحمانی مدیریت جهانگردی کارشناسی ارشد
47 فاطمه دهخدانیا معماری کارشناسی
48 مهستی کرمیار مرمت کارشناسی
49 میعاد مظفری نبا مرمت کارشناسی
50 جواد بهرامی معماری کارشناسی
51 فریبا عبدی معماری کارشناسی
52 دنیا خاموشی معماری کارشناسی
53 الهام میرحسینی معماری کارشناسی
54 انسیه جام خاله مرمت کارشناسی
55 فاطمه شیخ احمدی مرمت کارشناسی
56 محدثه جام خاله مرمت کارشناسی
57 عفاف کریمیان مرمت کارشناسی
58 فرناز رشوند مرمت کارشناسی
59 حمیده خانبان مرمت کارشناسی
60 نگار شیرویی مرمت کارشناسی
61 سیدهلاله نوری مرمت کارشناسی
62 مهیا توکل صبا مرمت کارشناسی
63 ناهید داداشی مرمت کارشناسی
65 پریناز سلیمانی مقدم مرمت کارشناسی
66 نوید ندایی معماری کارشناسی
67 زهرا آشینه معماری کاردانی
68 سعید پورکرامت معماری/الکترونیک کاردانی
69 فریبا والی زاده مرمت کارشناسی
70 حسن حامدی معماری کارشناسی