اهداف و چشم اندازها

اهداف و چشم اندازها

1- ارتقای سطح دانش عمومی جوانان و ایجاد احساس تعلق خاطر نسبت به یادمان های تاریخی.
2- جلب مشارکت عمومی جوانان در جهت حمایت و حفظ ارزش های فرهنگی، ثروت های بومی، تاریخی و مفاخر ملی .

3- معرفی و شناساندن رشته ها و تخصص های وابسته به حوزه میراث فرهنگی.

4- شناسایی و معرفی میراث معنوی .

5-  تحقیق و پژوهش در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی.

6- غنی سازی اوقات فراغت جوانان با ارائه برنامه های مرتبط با اهداف فوق .

برنامه هاي اجرايي در راستاي تحقق اهداف و موضوع فعاليت اعلام شده :

مطالعه، تحقیق و پژوهش در راستای اهداف و موضوع فعالیت .

برگزاری  نشست ها، جلسات گفتگو و هم اندیشی متناسب با اهداف و موضوع فعالیت .

تهیه ، تنظیم و تألیف کتاب، جزوات، مقالات و محصولات سمعی و بصری متناسب با اهداف و موضوع فعالیت.

برگزاری مسابقات (ویژه عموم) فعالیت تشویقی و تبلیغی در راستای اهداف و موضوع فعالیت .

برگزاری دوره‌ها، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی جهت آموزش علاقه‌مندان و تربیت نیروهای متخصص بر اساس اهداف و موضوع فعالیت .

تعامل، جلب مشارکت و حمایت سازمانها، ارگانها و نهادهای مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و همکاری با آنان .

تهیه و تنظیم خبرنامه و گاهنامه ، راه اندازی سایت و وبلاگ مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت .

برگزاری سفرها و بازدیدهای علمی متناسب با اهداف و موضوع فعالیت .

برگزاری همایش، سمینار و جشنواره مرتبط با موضوع فعالیت .

برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از بزرگان و افراد شاخص در حوزه فعالیت در راستای اهداف و موضوع فعالیت.

ایجاد کتابخانه موضوعی و تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت .