معرفی انجمن

معرفی انجمن

انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار در سال 1388 توسط جمعی از دانش آموختگان رشته‌ی مرمت و احیای بناهای تاریخی تاسیس گردید. زمینه فعالیت انجمن حفاظت میراث فرهنگی است. این انجمن فعالیت خود را در سطح استان قزوین با هدف ارتقای سطح دانش عمومی و برانگیختن احساس مسئولیت نسبت به حفاظت از یادمان‌های تاریخی و فرهنگی آغاز نموده است.

انجمن در دومین جشنواره ملی اتفاق(سال 1392)، به عنوان سمن برگزیده استانی معرفی گردید و اولین انجمن تخصصی مرمت و میراث فرهنگی شهر قزوین است.

تمرکز فعالیت‌های انجمن دوستداران یادمان‌ها در مدت فعالیت چهار ساله خود در مناسبت ها و ایام خاصی از سال از جمله:ایام نوروز، هفته بناها و محوطه‌های تاریخی (29 فروردین ) و روز ملی قزوین(9 شهریور) بوده است.

همچنین انجمن در راستای نیل به اهداف خود همواره با انجمن های تخصصی مشابه خود در استان‌های دیگر تعامل دارد.

 

هیات موسس:

  1.  بهتاش آزادروش
  2.  فهیمه جعفری
  3.  بتول صحراکاران
  4.  معصومه طهان
  5.  سمیه مراقی