مناسبت‌ها

عنوان
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
عنوان
برنامه های نوروزی انجمن
عنوان
روز قزوین
عنوان
کارگاه مشاوره آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت بناها و بافت های تاریخی-1392
عنوان
برنامه حفاظت میراث فرهنگی با همکاری دانش آموزان-1389
عنوان
نمایشگاه عکس‌های منتخب در آب‌انبار سردار بزرگ-1389
عنوان
نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه طراحی در حیاط شترخان سرای وزیر-1389
عنوان
مسابقه طراحی در مجموعه سعدالسلطنه-1389
عنوان
مسابقه طراحی - دولتخانه صفوی - 1389
عنوان
نشست "پاسارگاد در مسیر توسعه‌ی پایدار"
عنوان
نشست تخصصی شیوه‌های استحصال آب و بناهای آبی شهر قزوین
عنوان
همایش میراث ورزش
عنوان
گرد همایی دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی با عنوان باغستان؛ باغ زندگی به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه ها
عنوان
همایش میراث آب
عنوان
همایش میراث کشاورزی
عنوان
همایش میراث روستایی
عنوان
همایش میراث یادبود
عنوان
پنجمبن نشست ملی انجمن‌های حوزه میراث فرهنگی کشور