کارگاه ها

عنوان
کارگاه مشاوره آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت بناها و بافت های تاریخی-1392
عنوان
برنامه حفاظت میراث فرهنگی با همکاری دانش آموزان-1389
عنوان
نمایشگاه عکس‌های منتخب در آب‌انبار سردار بزرگ-1389
عنوان
نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه طراحی در حیاط شترخان سرای وزیر-1389
عنوان
مسابقه طراحی در مجموعه سعدالسلطنه-1389
عنوان
مسابقه طراحی - دولتخانه صفوی - 1389