قوانین جهانی

عنوان
منشور ايكوموس استراليا براي حفاظت از مكان‌هاي عمده فرهنگي -منشور بورا
عنوان
منشور حفاظت از شهرها و مناطق شهری تاریخی مصوب اکتبر 1987 ـ ایکوموس
عنوان
منشور فلورانس - باغ های تاریخی
عنوان
منشور بین‌المللی حفاظت و مرمت یادمان‌ها و محوطه‌ها (منشور ونیز)
عنوان
منشور آتن درباره‌ي مرمت يادمان هاي تاريخي