جزئیات خبر

سومین نشست ایران‌شهر قزوین در تاریخ 20 خردادماه در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین برگزار شد

سومین نشست ایران‌شهر قزوین در تاریخ 20 خردادماه در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین برگزار شد

به گزارش انجمن دوستداران یادمان‌ها، سومین نشست‌ از سلسله نشست‌های ایران‌شهر قزوین توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران باهمت دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایران‌شهر و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و همکاری انجمن دوستداران یادمان‌ها در تاریخ 20 خردادماه ۱۳۹7 خورشیدی در آمفی تئاتر اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و با سخنرانی دکترکامبیز مشتاق گوهری برگزار گردید.

 

 

دکتر کامبیز مشتاق گوهری در سومین نشست ایران‌شهر قزوین با موضوع  «ژئوپلیتیک ایران فرهنگی» بیان داشت: باید مشخص گردد که واژه ژئوپلیتیک جهان ایرانی و اندیشه ایران‌شهری به چه معناست تا بتوان درباره آن سخنی گفت. ایران‌شهر با خواستگاه ساسانی و صفوی شناخته می‌شود، ولی مراد صرفا این دوره نبوده بلکه بسیار گسترده‌تر است و صرفا جنبه ناسیونالیستی ندارد، بلکه مفهوم فرهنگ ایرانی دارد. ایران فرهنگی معادل جهان ایرانی است. مفهوم ایران و ژئوپلتیک باید مشخص گردد.

 

 

وی بیان داشت استفاده از تکنیک و منطق ژئوپلیتیک که برخی آن را جغرافیای سیاسی می‌دانند؛ به معنای تاثیراتی‌ست که جغرافیای طبیعی بر روابط سیاسی خواهد داشت. مثلا سرزمینی به نام ایران اگر در این منطقه وجود دارد، جغرافیا و مردم این گستره بر سیاست سرزمینی و جبر جغرافیایی خاص در آن منجر می‌شود. ژئوپلیتیک رقابت دو قدرت ملی در دو قاره تا رقابت بین دو واحد همسایگی تجاری را در یک شهر شامل می‌گردد. یکی از هسته‌های اصلی آن واکاوی تمام ویژگی‌های اقلیمی، جغرافیایی و اجتماعی آن پدیده و آن رقابت است. ژئوپلیتیک ایرانی به بررسی ماهیت رقابت تمدن ایرانی می پردازد و از زمینه های اقلیمی، جغرافیایی و اجتماعی شناخت و آگاهی پیدا می‌کند.

 

 

دکتر مشتاق گوهری معتقد است، دوره ساسانی دوره انتقال مفهوم دولت ایران به مفهوم ایران‌شهری است و پس از آن نیز در دوره صفوی این انتقال مفهوم ایران‌شهری صورت می‌پذیرد که این مسیر و دوران به صورت پیوسته و غیر منقطع ادامه می‌یابد. دولت هایی که اندیشه ایران‌شهری را داشته‌اند، نقش پل ارتباطی ایران را به درستی پذیرفته و بر حفظ سرزمین ایران تاکید کرده‌اند. دشمنان خارجی همواره در دوران مختلف وجود داشته‌اند که به آن در منابع اشاره شده همچون کتیبه بیستون داریوش که می‌گوید: ایران را از شر دشمن، دروغ و خشکسالی پاسداری نماید.

 

 

دروه دوم استقرار اندیشه ایران‌شهری، دوره صفویه می‌باشد که در تمام دوران این حکومت با دشمنی و سایه جنگ دولت عثمانی مواجه است. امپراطوری عثمانی بسیاری از کشورها را غیر از ایران می بلعد. در اندیشه ایران‌شهری تاکید ویژه بر روی عناصر مناسبات و تمدن ایرانی و مظاهر دینی می‌شود. یکی از تاکتیک‌های ایرانی برای بقا و ادامه حیات اندیشه ایران‌شهری است که در دوره ساسانی و صفویه به اوج خود می‌رسد.جغرافیای ایران هخامنشی–ایران ساسانی و ایران صفوی که تقریبا مشترک است هسته مرکزی ایران را شامل می‌گردد.

 

 

این مدیر ارشد وزارت راه و شهرسازی تاکید می‌کند که، در رقابت بین ایران و عراق (جنگ 8 ساله) از اندیشه ایران‌شهری و از عناصر هویتی ایرانی و دین رسمی استفاده کردیم. می‌توان این گونه بیان داشت که در دوران معاصر نیز ما دوباره در حال تجربه مفهوم ایران‌شهری هستیم که همواره به عنوان یک تاکتیک کارگشا بوده است. و اگر بخواهیم برای ایران یک نقش موثر در جهان و جوامع همسایه داشته باشیم باید یک تفکر و اندیشه داشته باشیم. باید بدانیم چگونه می شود با توجه به -جایگاه و نقش ایران به عنوان پل با دیگر جوامع –این نقش را حفظ کنیم و نقش واسطه‌ای خود را احیا کنیم. این روش از ایران فرهنگی می گذرد. نقطه عزیمت ما ایران فرهنگی است که ما را برای رسیدن به جایگاه اصلی خود راهنمایی می کند.          

 

 

 

سومین نشست ایران شهر قزوین با طرح پرسش و پاسخ از سوی افراد شرکت کننده در نشست و تقدیم لوح سپاس به جناب آقای دکتر کامبیز مشتاق گوهری از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار پایان پذیرفت.