جزئیات خبر

اولین نشست‌ هم‌اندیشی با گروه‌های هدف جهت ساماندهی محور خیابان سپه قزوین و بازارچه آن

«بسمه تعالی»

به گزارش روابط عمومی انجمن دوستداران یادمان‌ها، نشست‌های هم‌اندیشی با گروه‌های هدف جهت ساماندهی محور خیابان سپه قزوین و بازارچه آن در روز پنج شنبه بیست دوم شهریور ماه توسط انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین  و با همکاری کمیته‌های گردشگری و توانمند سازی شورای هماهنگی در هفت جلسه با گروه‌های فرهنگی، مذهبی، کسبه خیابان سپه و بازارچه برگزار گردید.

اولین نشست با حضور نمایندگان کارفرما، مشاور و تسهیل‌گر پروژه جناب آقای بابک مغازه‌ای در دفتر سازمان در راسته وزیر آغاز که در این جلسه هماهنگی جهت ارائه‌ی پیشنهادات مشارکت کسبه و ساکنین خیابان سپه با اهدافی چون:

 -        فراهم آوردن بستر و زمینه‌ی مشارکت،تشریح اقدامات انجام شده و بررسی نیازها در راستای اقدامات آتی، پیشنهادات و خواسته‌های طرفین 

-          شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات مسئولین مربوطه پیرامون موضوع مشارکت

-          هم‌اندیشی جهت سنجش میزان ظرفیت‌های مشارکتی بین نهادها و سازمان‌های مربوطه

به عمل آمد.

در ادامه چندین نشست با نماینده هیات امنای امامزاده اسماعیل (ع)، نماینده هیات امنای امامزاده زیبده خاتون و تعدادی از معتمدین کسبه خیابان سپه برگزار گردید. محوریت برگزاری این جلسات به چگونگی نحوه تعامل و همکاری میان سازمان‌ها و گروه‌های مختلف با همفکری میان نمایندگان و تسهیلگرانجام شد که در این گفتگوها نمایندگان ذکر شده، چگونگی همکاری خود را برای بسترسازی در این زمینه اعلام داشتند.

آخرین نشست به گفتگو با تعدادی از کسبه خیابان و بازارچه سپه در مسجد جامع انجام که موضوعات زیر از سوی آنان مطرح و گفتگو گردید:

-          اهمیت و ضرورت پرداختن به خیابان سپه و ساماندهی آن در اقدامات گذشته و آینده

-          شنیدن دیدگاه‌ها، نظرات و بررسی مشکلات موجود در خیابان از سوی کسبه

-          همفکری جهت ایجاد فضای گفتگو و ارائه‌ی پیشنهادات و ایده‌های ساماندهی اجتماعی و کالبدی خیابان و شنیدن بازخوردها 

در انتها مقرر گردید تا این جلسات ادامه دار بوده و مشاور آماده شنیدن پیشنهادات از سوی گروه‌ها باشد و به ایجاد فضای گفتگوی بیشتر تلاش ورزد.

در این برنامه یک‌روزه نمایندگان مشاور(انجمن دوستداران یادمان‌ها)، کارفرما شامل؛ مدیرعامل و نمایندگان سازمان نوسازی و بهسازی، نمایندگان شهرداری، نماینده شورای شهر قزوین، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و تسهیلگر پروژه حضور داشتند.

گزارش :محسن حنیفی ، کارشناس معماری و عضو انجمن دوستداران یادمان ها