جزئیات خبر

تور پیاده گردشگری خیابان سپه و محله های تاریخی پیرامون

به گزارش روابط عمومی انجمن دوستدارن یادمان ها؛

تور پیاده گردشگری خیابان سپه و محله های تاریخی پیرامون در نوروز ۹۸ یکی از برنامه های انجمن دوستداران یادمان ها تحت عنوان تجربه ای متفاوت در خیابان سپه با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری بود که در تاریخ ۷ و ۸ و ۹ فروردین برگزار شد. 

 این برنامه با رویکرد مشارکت جامعه محلی و با هدف معرفی خیابان سپه و جایگاه آن در مرکز تاریخی شهر ترتیب داده شد. این برنامه با نگاهی فراتر از گردشگری در تک بناهای تاریخی سعی بر معرفی ویژگی های بافت تاریخی داشت و بر ویژگی های خیابان سپه به عنوان یک فضای شهری و  محله های تاریخی پیرامون خیابان تاکید داشت. 

در این برنامه باتوجه به اهمیت همراهی اهالی خیابان در پذیرش گردشگران، طی بازدید میدانی در تعریف مسیر بازدید و جاذبه های خیابان و محله های پیرامونی،  با اهالی و کسبه واقع در مسیر هماهنگی های لازم صورت پذیرفت و جزییات برنامه اطلاع رسانی شد.

مسیر بازدید تعریف شده شامل بناهای تاریخی شاخص، مرکز محله های تاریخی، گذرها و کوچه های منتهی به خیابان سپه و مغازه های پذیرایی و خوراکی خیابان و بازارچه بود.

مکان هایی مانند سردرب عالی قاپو، مسجد عتیق، آب انبار مسجد جامع، خانه تاریخی رئوفی(کارگاه های هنرهای سنتی)، بازارچه سپه، مرکز محله حکیم، مسجدمدرسه حیدریه، مرکز محله بلاغی و خانه تاریخی ابوترابی  مورد بازدید قرار گرفت.

 لازم به ذکر است مسافران نوروزی از شهرهای مختلف ایران و  ساکنین شهر قزوین دو طیف مختلف گردشگران شرکت کننده در این برنامه بودند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عکس دسته جمعی
 
گزارش : محسن حنیفی ، کارشناس  معماری و عضو فعال انجمن دوستداران یادمانهای ماندگار 
 
عکاس : علیرضا نصری