جزئیات خبر

روز جهانی صنایع دستی

معرفی هنر معرق صدف روی چوب،آثار هنری استاد منوچهر کریم نیا در روز جهانی صنایع دستی 

استاد منوچهر کریم نیا در سال 1325 در تهران متولد و پس از تحصیل در رشته ی ساختمان و سالها فعالیت گسترده در زمینه ی ساختمان سازی و تجارت از سال 1365 کار روی صدف را آغاز و پس از اندک زمانی با نوآوری به هنر صدف کاری روی چوب دست پیدا کردند.

این هنرمند خوش ذوق کشورمان آثار زیادی را در این زمینه خلق و به نمایش گذاشته اند.

هنر صدف روی چوب تلفیقی از هنر صدف کاری با چوب،معرق،نقاشی،خاتم و دیگر هنرهاست.

کارگاه و نمایشگاه ایشان واقع در شهر نرگه می باشد.

آدرس : شهرستان تاکستان - شهر نرگه(نرجه) - چهارراه صنایع دستی - خیابان شهید رجایی – سمت راست – درب سوم.

ضمناً کارگاه ایشان در شهر قزوین واقع در خانه ی تاریخی یزدی ها(میریان زاده) - خیابان مولوی - نیز برگزار میگردد.