جزئیات خبر

روز قزوین

برگزاری نشست اختصاصی روز قزوین در موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

نشست اختصاصی همزمان با روز قزوین برابر با تاریخ نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود پنج خورشیدی در محل موسسه فرهنگی ایکوموس ایران برگزار گردید.

این نشست با سخنرانی مهندس مهرزاد پرهیزکاری معمار و پژوهشگر در حوزه میراث فرهنگی با موضوع "روزنامه سفر عزالدوله به محال الموت قزوین" آغاز گردید. در این مقاله به شرح وقایع و خاطرات عبدالصمد میرزا سالور ملقب به عزالدوله پسر سوم محمدشاه قاجار که به سومین سفرنامه وی مشهور است،  و به مدت 35 روز در سال 1303 ه.ق در محال الموت قزوین نگارش شده است پرداخته شد. در سخنرانی دوم سرکار خانم مهندس سمیه مراقی کارشناس مرمت و عضو هیات مدیره انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار به ارایه مقاله در باب "آب انبارهای شهر قزوین" پرداختند. رویکرد و محور اصلی در مقاله ایشان؛ بحث کمبود آب در شهر قزوین از زبان جغرافی دانان و تلاش برای ذخیره و نگهداری آب و ساخت آب‌انبارهای عمومی و خصوصی در شهر قزوین و نوع پلان‌های ساخته شده است که بدان پرداخته شد.

در ادامه سرکار خانم مهندس فهمیه جعفری کارشناس مرمت و عضو هیات موسس انجمن دوستداران یادمان‌‎های ماندگار دقایقی را به سخنرانی در باب مقاله"گزارش مستندنگاری اقدامات مرمتی دهه های 1360-1370 مسجدالنبی قزوین" پرداختند. ایشان با تاکید بر اهمیت مستندنگاری در فرآیند مرمت بناهای تاریخی به تشریح اقدامات مرمت در نقاط حساس مسجد النبی قزوین در طی یک دهه ارایه مقالات را به پایان رساندند.

در پایان این نشست فیلمی با موضوع "آب و خشت" ساخته سرکار خانم مهندس رحیم زاده که با همکاری سازمان میراث فرهنگی استان قزوین تدوین گردیده بود پخش گردید.

لازم به ذکر است که هر سه مقاله ارایه شده در سری کتب "مجموعه مقالات قزوین" به چاپ رسیده است. این مجموعه با همکاری، سازمان میراث فرهنگی استان قزوین، پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی قزوین، شهرداری قزوین و سازمان نوسازی ، بهسازی قزوین و انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار و مهندسین مشاور تحکیم بنا در چهار جلد تدوین گردیده است