دکتر محمد مهدی حجت

دکتر محمد مهدی حجت

محمد مهدی حجت متولد 1328 است. فوق لیسانس معماری (دانشگاه تهران ) و دکتری حفاظت از بناهای تاریخی (دانشگاهYORK انگلستان ) هم در کارنامه تحصیلی وی دیده می‌شود.ایشان عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستند.

از جمله سوابق اجرایی حجت می‌توان به جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، عضو شورای مشورتی کمیته ملی یونسکو،رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور و جانشین وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد.

فعالیتهای شغلی :

- معاون امور برنامه های سازمان صدا و سیما

- معاون وزیر فرهنگ و آموزش عالی

- بنیانگزار و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور

- عضو شورایعالی سازمان اسناد ملی کشور تاکنون

- عضو شورایعالی معماری و شهرسازی

- رئیس شورای مرکزی نامگذاری اماکن کشور

- داور پروژه های ملی تاکنون

- عضو شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی کشور

- عضو گروه طراحی مسجد دانشگاه صنعتی شریف

- مشاور رئیس دانشگاه تهران

- رئیس پروژه تونل رسالت

- رئیس موسسه فرهنگی ایکوموس ایران تاکنون

- مسؤل کمیته طرح های معماری سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران تاکنون

- عضو کمیته پژوهشی استانداردسازی عمرانی و زیرساخت های شهری تاکنون