معرفی مرکز اسناد

معرفی مرکز اسناد

چرایی تشکیل


نیاز به ایجاد کتابخانه و مرکز اسناد انجمن دوستداران یادمان‌های استان قزوین با رویکرد آرشیو و پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و پژوهشی علاقه مندان و دانشجویان درگرایش هاش های مرمت، معماری و شاخه های مرتبط شکل گرفته، که نیاز مبرم به آن برای جامعه‌ی مرمت و معماری با توجه به محدودیت های دسترسی و فقدان بسیاری از نقشه ها و تصاویر و پروژه هایی که مرتبط با بناها و بافت های باارزش شهر قزوین و دیگر شهرها می‌باشد به طور جدی احساس می شود. مرکز اسناد و آرشیو انجمن تلاش نموده تا بتواند بخشی از کتاب ها، اسناد، مدارک و پروژه های مربوطه را که به صورت پراکنده توسط اعضای انجمن و افراد دیگر انجام شده را یک جا گردآوری کرده و در دسترس علاقه مندان و پژوهش گران محترم  قرار دهد، تا گامی اساسی در دستیابی به مطالعات جدی باشد.

منابع مرکز اسناد


-         گردآوری نقشه ها از شهر و بناها با کاربری های متفاوت (کاروان سرا –خانه- مسجد...)؛

-         تصاویر  جدید و قدیم از بناها و محوطه های تاریخی؛

-         عکس های هوایی از شهر در سال‌های مختلف؛

-         مقالات، پروژه های مرمتی برخی بناها و بافت های تاریخی و...

-         همچنین کتاب های جمع آوری شده انجمن شامل: منابع تاریخی، معماری، شهرسازی و مقالاتی است که مختص شهر قزوین مکتوب   شده،  مجلات ، نشریه های تخصصی ، کتب مرمتی ، معماری، شهرسازی و  هنرهای وابسته به معماری و مرمت و... را شامل می شود.


نکته:حق نشر هر گونه اطلاعات تهیه شده توسط انجمن برای "انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار"محفوظ است.