معرفی کارگروه آموزش

معرفی کارگروه آموزش

چرایی تشکیل


با توجه به گسترش زمینه‌های اجرایی و علمی و فنی مربوط به عرصه میراث فرهنگی و پراکندگی تخصص‌ها در این زمینه و از طرفی به دلیل آگاهی کم جامعه امروز ایران در رابطه با برخورد درخور با میراث فرهنگی این مرز و بوم (چه در سطح عمومی جامعه و چه در سطح تخصصی و آکادمیک) شکافی عمیق میان عرصه آموزش و مسائل مربوط در حوزه میراث فرهنگی موجود می‌باشد.

این نقطه ضعف بزرگ را می‌توان مهم‌ترین عامل در روند رو به رشد آسیب و تخریب و کمرنگ شدن نقش و جایگاه میراث فرهنگی ایران –در گذشته و حال- دانست. از این رو این انجمن با تشکیل کارگروه آموزش، سعی در برطرف نمودن این خلاء عمیق در زمینه‌های گوناگون علمی و اجتماعی- فرهنگی با مخاطبینی از تمامی سنین و در سطوح مختلف به خصوص در میان علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان و دانشجویان عرصه میراث فرهنگی دارد.

در این راستا تشکیل دوره‌های آموزشی گوناگون مانند: کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برای دانشجویان، در زمینه‌های گوناگون اجرایی، علمی و پژوهشی؛ برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آمادگی کنکور در رشته‌های مربوط به حوزه میراث فرهنگی در مقاطع گوناگون؛ تشکیل کلاس‌هایی با عنوان آشنایی با میراث فرهنگی در مدارس پایه ابتدایی و برنامه‌هایی مشابه در دستور کار کارگروه آموزش انجمن دوستداران یادمانهای ماندگار قرار دارد.

اهداف


- ارتقاء سطح سواد اجتماعی در مواجهه با میراث فرهنگی؛

- تقویت آگاهی دانش‌آموزان و دانشجویان در زمینه میراث فرهنگی و تاریخی؛

- کمک به ارتقاء سطح علمی دانشجویان و دانش‌پژوهان عرصه میراث فرهنگی؛

- آشنایی دانش‌جویان و فعالین حوزه میراث فرهنگی با زمینه‌های گوناگون علمی و تخصصی؛

- پیوند میان عرصه علم و دانش تخصصی با حوضه‌های پژوهشی و اجرایی.