ثبت ملی چیست؟

ثبت ملی چیست؟

از آنجا که میراث فرهنگی جلوه‌ای منحصربه فرد از دستاوردهای انسانی است و دائم در معرض خطرند، ثبت این آثار یک بخش بسیار مهم از مراحل حفاظت و یکی از راه‌های اصولی است که به آثار فرهنگی معنی بخشیده و آن‌‌ها را مشخص می‌کند و موجب تعریف و تشخیص ارزش‌های این آثار می‌شود و از آن‌جا که مسئولیت حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی نه تنها برعهده مالکان، بلکه برعهده‌ی متخصصان حفاظت، افراد پرتجربه، مدیران، سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی که در تمام سطوح دولت کار می‌کنند می‌باشد و همچنین برعهده تک تک مردم است.

در ایران ثبت آثار در فهرست آثار ملی در پی تصویب قانون حفظ آثار ملی در سال 1309 خورشیدی در مجلس شورای ملی صورت گرفت. طبق این قانون «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده سه این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.» پس از ۲۵ سال،در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ خورشیدی با ثبت کاخ گلستان،ممنوعیت ثبت آثار مربوط به قاجاریه و پس از آن عملا برداشته شد. فهرستی رسمی از این آثار با نام «فهرست آثار ملی ایران» منتشر شده است.

قابل ذکر است که استان قزوین با دارا بودن 11 درصد از آثار ثبت ملی، بیشترین تعداد آثار ایران را دربردارد.