ثبت جهانی چیست؟

ثبت جهانی چیست؟

کمیته میراث جهانی (WHC) یونسکو مسئول ثبت جهانی آثار است. این کمیته در سال1972 میلادی در کنوانسیون «حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان میراث ما از گذشته، آنچه اکنون با آن زندگی می‌کنیم، و هرآنچه که برای نسل‌های آینده باقی می‌گذاریم»: میراث طبیعی و فرهنگی ما را منابع غیرقابل بازگشت زندگی بیان می‌نماید.

بر اساس این تعریف، یونسکو با شناسایی، محافظت و نگهداری از میراث فرهنگی و طبیعی در سراسر جهان سعی بر نمایان ساختن ارزش های والای آن به نسل های بشر دارد. 

ارزش‌ برجسته جهانی به‌معنای اهمیت فرهنگی و یا طبیعی است که آنچنان استثنایی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و برای تمامی بشریت چه در نسل حاضر و چه نسل‌های آتی اهمیت یکسان دارد و بدین لحاظ محافظت از چنین آثاری برای کل جامعه جهانی حائز اهمیت است.

معیارهای ثبت جهانی شامل:

 1. نمايانگر دست آوردي بي بديل از نبوع و استعداد خلاق بشر باشد.
 2. نمايان گر تبادل مهمي از ارزش هاي بشري در يك محدوده زماني در درون يك حيطه فرهنگي جهان که از لحاظ پيشرفت در معماري يا فناوري، هنرهاي يادماني، برنامه ريزي شهري يا طراحي منظر باشد.
 3. گواهي بي همتا يا دست كم استثنايي بر يك سنت فرهنگي يا تمدن زنده يا از ميان رفته باشد.
 4. نمونه اي برجسته از نوعي بنا يا مجموعه معماري يا فن آوري يا منظره كه نمايان گر مرحله يا مراحلي در سرگذشت انسان باشد.
 5. نمونه اي برجسته از يك سكونت گاه سنتي بشر، كه معرف يك يا چند فرهنگ است، باشد. به ويژه مواقعي كه تحت تاثير تغييرات برگشت ناپذير واقع شده است.
 6.  به‌صورت مستقيم يا ملموس مرتبط با رويدادها يا سنن زندگي، افكار و عقايد يا آثار هنري يا ادبي واجد اهميت والاي جهاني باشد.
 7. حاوی پدیده ها و مناطق زیبا، استثنایی و ناب و طبیعی باشد.
   
 8. نمونه برجسته ای از تاریخ زمین به همراه پیشینه زندگی در آن، فرآیندهای در حال پیشرفت زمین شناسی، تغییرات زمین بر اثر عوامل زمین  شناسی و سیمای جغرافیای طبیعی باشد.
 9. معرف و نمونه بارزی از فرآیندهای بوم شناسی و زیست شناسی جاری در فرآیند تکامل زمین، آب سالم، اکوسیستم سواحل و دریاها و مجموعه‌ای از حیوانات و گیاهان باشد.
 10. زیستگاههای مهم و طبیعی که ارزش جهانی برای محافظت از تنوع زیستی دارد همچنین مناطقی که محتوای گونه های در معرض انقراض باشد.