آثار معنوی ثبت شده جهانی ایران

آثار معنوی ثبت شده جهانی ایران

از جمله آثار معنوی ایران ثبت شده در فهرست آثار جهانی:

1-    نوروز (1388)

2-    ردیف‌های موسیقی ایرانی (1388)

3-    موسیقی بخشی‌های خراسان (1389)

4-    هنر نمایشی آیین تعزیه (1389)

5-    آیین پهلوانی و زورخانه‌ای (1389)

6-    مهارت فرش‌بافی کاشان (1389)

7-    مهارت فرش‌بافی فارس (1389)

8-    نقالی؛ قصه‌گویی اجرایی ایرانی (1390)

9-    دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی در خلیج فارس (1390)

10-  قالیشویی مشهد اردهال (1391)