لیست آثار ثبت ملی معنوی قزوین

لیست آثار ثبت ملی معنوی قزوین

از جمله میراث معنوی استان قزوین ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران:  

1-    آیین باران خواهی پنجاه بدر با شماره ثبت 185

2-    کشتی پهلو به پهلو با شماره ثبت 221

3-    نمایش سیاه ببو سفید ببو با شماره ثبت 222

4-    جشن فندق با شماره ثبت 223‌

5-    مراسم سیزدهم محرم (سوم امام) با شماره ثبت 70

6-     مراسم سمنو پزان با شماره ثبت 187